accountants &
belastingadviseurs 
Login
Westpark online
administratie
Particulier advies


De accountant en belastingadviseur nemen u heel wat werk uit handen. Financiële en fiscale zaken kunnen erg lastig zijn om zelf op te lossen. Westpark is specialist op het gebied van inkomsten- en vermogensbelastingen, successie- en schenkingsrechten en onroerend goed. 
Wanneer u in het buitenland woont of werkt kunt u rekenen op een uitgebalanceerd advies over het toepassen van salarissplitsing, 30%-regelingen en internationale sociale-verzekeringswetgeving.
Westpark online
administratie
Login
accountants &
belastingadviseurs 
Persoonlijke Financiële Administratie: iets voor u?

Wat is PFA?
Persoonlijke Financiële Administratie (PFA) is een product van Westpark Accountants & Belastingadviseurs dat u inzicht geeft in de waarde van uw persoonlijke bezittingen en schulden.

Welke voordelen biedt PFA?
PFA geeft u regelmatig (minimaal jaarlijks) een actueel inzicht in uw vermogenspositie.
De kosten van de PFA zijn aantoonbaar terug te verdienen.             Te denken valt hierbij aan belastingbesparingen, besparing van advieskosten door snellere advisering en besparing op de kosten voor het vervaardigen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat houdt PFA in?
1. Westpark brengt uw huidige vermogenspositie in kaart. Deze zal
    er anders uitzien dan in uw aangifte inkomstenbelasting in 
    Box III is aangegeven.
2. Uw bank- en effectenrekeningen van een volledig jaar worden
    verwerkt in de PFA zodat er een compleet vermogensoverzicht
    ontstaat.
3. De belangrijkste overeenkomsten en afspraken met betrekking
    tot uw vermogensbestanddelen worden gedocumenteerd en in
    het door ons ontwikkelde volgsysteem in het dossier opgenomen.
4. Als nevenproduct kunnen wij u een overzicht bieden van de
    inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op uw
    vermogensbestanddelen. 


Wenst u een vrijblijvende afspraak met ons te maken omtrent PFA ? Neem telefonisch contact met ons op of klik op :
                    Verzoek vrijblijvende afspraak PFA

Westpark online
administratie
Westpark Accountants en Belastingadviseurs - Sint-Servaasklooster 35 - 6211  TE  Maastricht - Tel. +31 43 326 05 05
Kamer van Koophandel dossiernummer: 14128387

Login
login online boekhouding