accountants &
belastingadviseurs 
Login
Westpark online
administratie
Particulier advies


De accountant en belastingadviseur nemen u heel wat werk uit handen. Financiële en fiscale zaken kunnen erg lastig zijn om zelf op te lossen. Westpark is specialist op het gebied van inkomsten- en vermogensbelastingen, successie- en schenkingsrechten en onroerend goed. 
Wanneer u in het buitenland woont of werkt kunt u rekenen op een uitgebalanceerd advies over het toepassen van salarissplitsing, 30%-regelingen en internationale sociale-verzekeringswetgeving.
Westpark online
administratie
Login
accountants &
belastingadviseurs 
Bedrijfsadvies

Tot ons servicepakket behoren specifieke werkzaamheden zoals accountantscontrole en beoordeling van jaarrekeningen, maar ook het onderzoeken van inbrengverklaringen bij de oprichting van rechtspersonen. Daarnaast worden bijzondere onderzoeken, zoals research
bij overnames, verantwoording van subsidies en operational auditing, deskundig uitgevoerd.
Westpark verzorgt belastingaangiften, fiscale en financïële planningen -ook internationaal- en pensioenadvies.
Ook kan Westpark u ondersteuning bieden bij uw management consultancy. Hierbij kunt u denken aan het opzetten en begeleiden van administratieve organisaties, fusies en overnames, het formuleren en toetsen van bedrijfsstrategieën, informatiemanagement en het voeren
van onderhandelingen met financiële instellingen.

Westpark online
administratie
Westpark Accountants en Belastingadviseurs - Sint-Servaasklooster 35 - 6211  TE  Maastricht - Tel. +31 43 326 05 05
Kamer van Koophandel dossiernummer: 14128387

Login
login online boekhouding