accountants &
belastingadviseurs 
Klachten- en klokkenluidersregeling

Mocht een opdrachtgever en/of anderen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Westpark accountants & belastingadviseurs, dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer drs. E.H.P. van de Gaar RA of de heer drs. C.M.I.A. Janssen RA.  

      Een klacht dient ten alle tijde schriftelijk te worden kenbaar gemaakt en wordt automatisch doorgeleid naar de Compliance Officer. Desgewenst kan men ook een klacht rechtstreeks indienen bij de Compliance Officer: 
de heer J.M.A. Smets RA - Postbus 292 - 5600 AG Eindhoven.
Westpark online
administratie
Westpark Accountants en Belastingadviseurs - Sint-Servaasklooster 35 - 6211  TE  Maastricht - Tel. +31 43 326 05 05
Kamer van Koophandel dossiernummer: 14128387

Login
login online boekhouding